อายุปูนนี้แล้ว ให้บอกตัวเองเช่นนี้ในทุกๆวัน ชีวิตจะเป็นสุข


1. อายุปูนนี้ ควรเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้าแต่จงแข่งกันที่ความดี

แข่งกันมีสุขภาพที่ดีต่างหาก อย่าแก่งแย่ง ยศฐาอำนาจเลย เวทีนี้มีขึ้นมีลง ถ้ามีความสามารถก็แสดงออก

แต่อย่ าแสดงทุกเวลาเหมือนที่คุณหญิงจำปาบอกศรีปราชญ์ว่า “ทำดีได้ แต่อย่าเด่น เพราะมันจะเป็นภัย”

2. โลกนี้ไม่มีใครโง่ มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่ เราอย่ าไปคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครๆถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อยกว่า

อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะ อย่ าเบ่งให้มันมากนักนะ

3. อย่ าหวังว่า คนอื่นต้องยื่นความสะดวกให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็นใจจากใครๆอายุไม่มากแล้ว

ทำตัวให้เขาเคารพ ถ้ากอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำตัวเองให้มีคุณค่าพอ

4. บนใบหน้าที่สวยหล่อ เขาก็เคยร้องไห้เหมือนกัน แม้ให้สนิทชิดเชื้อกันอย่างไรเขาก็เคยทรยศหักหลังกันมาแล้ว

แม้ตำแหน่งมีเกียรติและโดดเด่นมากขนาดไหนเขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก อย่าฝ่าฝืนว่ามันต้องคู่เราไปจนวันตๅย

5. เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าหาจนไม่มีเวลาพักผ่อน อย่าคิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันนึงต้องตๅยแล้วลูกๆ

และคนข้างหลังจะอยู่ยังไง เรื่องนี้ไม่ต้องคิด ข่าวพี่น้องฆ่ ๅกันตๅย ก็เพราะทรัพย์สมบัติ

ของพ่อแม่ที่หาไว้นี่แหละทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์บ้าง มัวหาเงิน ควรต้องใช้เงินให้เป็นบ้ าง

หามาแต่ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ต ๅ ย จะกลายเป็นหวงสมบัติ

6. ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตรธิดา คนรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงพูดกับตัวเองว่า ไม่มีใครผิดต่อใครทั้งนั้นไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไป

เพราะในขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นผิ ด ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ดเช่นกัน มันก็แค่ใครเข้าใจใครเท่านั้น

ไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป โอบอุ้มให้อภัยได้ก็ต้องทำเราจงเข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้มันจะย ากที่จะเข้าใจ

เพราะสุดท้ายใจของคุณเป็นของคุณคนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทนทุกข์พร้อมๆ กับคุณได้หรอกนะ

7. ไม่มีใครไม่เคยกรำทุ กข์ คุณหน้าดำคร่ำเครี ย ดหาเลี้ยงครอบครัวคนอื่นเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันกับคุณ

คุณร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้ เขาก็ร้องไห้ในวันที่ ล้มเหลวคุณหัวเสียกับลูกน้อง เขาก็หัวเสียกับเจ้านายเช่นกัน

ฉะนั้น อย่ามัวคิดว่าตัวเองทุกข์เพียงคนเดียววันใดที่เจอทุกข์ คุณจงเลือกที่จะยิ้ม โลกก็จะยิ้มและสดใสให้กับคุณ

8. คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่านเรื่องราวมากมาย ผ่านทุกข์ผ่านสุข ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความขัดแย้ง

ผ่านความผิดหวังสมหวังมามาก เมื่อยืนหยัดมาได้ขนาดนี้ จงหันย้อนกับไปดูวันวานที่น่าจดจำหลายสิ่งน่าขบขัน

และหลายสิ่งยังค้างคาจงทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิดวาสนา ปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

ที่มา : นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์

Back To Top