บ้างทีการอยู่คนเดียวมันก็ดีเหมือนกันนะ


1. คุณจะได้เติมพลังเราใช้พลังงานของเราค่อนข้างมากเวลาเราอยู่กับผู้คนทั้งในการรักษามารย าทท่าทาง เพื่อทำให้คนอื่นมีความสุข คิดหาว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหน ฯลฯการอยู่คนเดียวช่วยให้สมองคุณได้พักผ่อนจากการต้องทำงานตลอดเวลาเมื่ออยู่กับคนอื่น

2. คุณจะสะท้อนตัวเองได้บ่อยขึ้นเราแทบไม่มีเวลาในแต่ละวันที่จะมานั่งใช้คิดพิจารณาถึงตัวเองการอยู่คนเดียวทำให้คุณไม่ต้องมองออกไปข้างนอก คิดถึงความคิดและความรู้สึกของใครเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะมองย้อนเข้ามาในตัวเอง

3. คุณจะสัมผัสถึงอารมณ์ของตัวเองเมื่อคุณอยู่กับผู้คน คุณจะพย าย ามคิดถึง เข้าใจอารมณ์คนอื่นตลอดเวลาการอยู่คนเดียวทำให้คุณเห็นอารมณ์ของตัวเองคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอะไรทำให้คุณเกิดอารมณ์ต่างๆกัน เช่น มีความสุข เศร้า หรือโกรธ

blank

4. คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเวลาอยู่กันเป็นกลุ่ม เรามักเลือกทางสายกลางที่ทำให้ทุกคนโอเคมากที่สุดแต่บางทีสิ่งที่คนส่วนใหญ่พอใจ ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆ

5. คุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนใหญ่การอยู่กับคนอื่นดึงสมาธิคุณออกจากงานที่คุณกำลังทำสังเกตดูครับว่าเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่เป็นเวลาที่คุณอยู่คนเดียวเพราะเพียงแค่คุณมีสิ่งรบกวนคุณจากการทำงานน้อยลง

blank

6. คุณจะมีความสุขในความสัมพันธ์มากขึ้นเวลาที่คุณอยู่คนเดียวช่วยให้คุณเห็นคุณค่าและชื่นชมตัวเองซึ่งจะทำให้คุณเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์กับคนอื่นที่คุณไม่เคยเห็นเลย

7. คุณจะเป็นอิสระมากขึ้นคุณจะมั่นใจในความสามารถของคุณที่จะอยู่กับตัวเองคุณจะไม่รู้สึกกังวลว่าคุณไม่มีใครอยู่ด้วยอีกต่อไป

8. คุณจะไม่ต้องพย าย ามทำให้คนอื่นมีความสุขตลอดเวลาเมื่อคุณอยู่คนเดียว คนที่คุณต้องเป็นห่วงก็คือตัวเองคนเดียวคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณมีความสุข แต่คนอื่นไม่ชอบได้

blank

9. คุณไม่ต้องขอโทษกับอะไรบ่อยครั้งที่เราต้องเอ่ยคำขอโทษ จากการทำร้ า ยความรู้สึกของคนอื่นเมื่อคุณอยู่คนเดียว คุณจะไม่ต้องพิจารณาทุกคำที่ออกจากปากคุณ หรือระวังการกระทำเพราะกลัวใครจะรู้สึกยังไง

blank

10. คุณจะหยุดมองหาการยอมรับเรามักจะต้องอาศัยการยอมรับ การเห็นด้วยจากคนรอบข้างก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงมือทำอะไรเมื่อคุณอยู่กับตัวเองได้ คุณจะเรียนรู้ที่จะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองและตัดสินใจโดยปราศจากความคิดเห็นของคนอื่น

ที่มา : skilllane

Back To Top