ห า ก คิ ด จะใช้ความดี ซื้ อ ความรักนั้น มันคงเป็นไปไม่ได้ ห ร อ ก


ตอนนี้ อยู่ในโหมดเสียใจมากๆ แอบไปรัก คนที่ไม่คู่ควรเข้า เขามีทุกๆอย่าง ทั้งรูปร่าง หน้าตา ฐานะแต่เรา กลับไม่มี อะไรสักอย่าง เศร้ามากมายพยายามตัดใจ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง อยากรู้ว่า ธรรมะช่วยชี้ ทางให้ได้ไหม ธรรมะไม่อาจชี้ชะตาชีวิตได้หรอก คนจะเป็นคู่กัน ย่อมเคยทำบุญร่วมกันมาหรืออีกนัยหนึ่ง ก็เคยทำเวรกรรม ร่วมกันม าจึงจะได้เป็นคู่กันระยะหนึ่ง

คำสอนในทางพุทธ คือ สอนให้อยู่กับความจริงของโลกนี้ มีความรู้รักเกิดแล้วเมื่อรู้สึกจะยังคงอยู่ แล้วเมื่อไม่ได้รับรักตอบก็จะดับไปอารมณ์รัก คือ กิเลสอย่างหนึ่งที่อยากครอบครอง ได้เป็นเจ้าของอยากให้เขารับรักเราเฉกเช่นเดียวกับที่เรารู้สึกอยากให้เขาเป็นแบบเรา รู้สึกเหมือนกับเรา ถามว่าโลกนี้ เราจะไปบังคับใครที่รักเราได้ไหมพอๆ กับไปบังคับให้คนที่เขาเกลียดเราหันมา รักเราได้ไหม

blank

แล้วไปบังคับคนที่เขานินทาเราให้เขาเลิกนินทาเราจะได้ไหม ดูๆ ไปแล้วมันเป็นเรื่องย ากจะควบคุมเพราะเราคาดหวัง เมื่อคาดหวังใจก็เป็นทุกข์เพราะไม่เป็นตามที่เราต้องการเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องแก้ที่ใจเราแทน เอาความเสียใจท้อแท้มาเป็นพลังผลัก

blank

ดันตัวเองให้ดียิ่งกว่าเดิม ดีกว่ามานั่งเศร้าว่า เขามีทุกๆอย่าง แต่เราไม่มีอะไรสักอย่างไม่เสมอหรือทัดเทียมเขาสักอย่าง อย่าพยายามทำตัวเองให้ดีเพื่อขอความรักจากใครเพราะความดีซื้อความรักไม่ได้ จงเป็นคนดีเพราะเราอยากจะเป็นอยากจะทำอย่าฝืนเพราะมันอยู่ได้ไม่นาน

ขอขอบคุณข้อมูล postkidde

Back To Top