คู่กันแล้ว ก็ไม่แคล้วกันหรอก วิธีสังเกตุการดูเนื้อคู่

 

          คู่กันแล้ว ก็ไม่แคล้วกันหรอก เชื่อว่าคงต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้ว เค้าบอกกันมาว่าคนที่เป็นคู่กันนั้น มักมีสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ ของกันและกันอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหน ก็มีเหตุหรือบุพเพ ที่ทำให้มาพบเจอกันได้ แล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าคุณและเค้าเป็นเนื้อคู่กันวันนี้เรามีหลักในการสังเกตุมาฝากกัน

      1. ถึงแม้จะเป็นการพบเจอกัน ในครั้งแรก แต่คุณและเค้าต่างรู้สึกผูกพันธ์เหมือนรู้จักกันมานาน มีอะไรๆ ที่ค้ลายกัน หรือทำให้รู้สึกสนิทใจต่อกันและกันอย่างรวดเร็ว

      2. ต่อให้อยู่ห่างกันแต่ก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึง ระยะทางไม่อาจทำอะไรความรักและผูกพันธ์ของคุณทั้งคู่ได้เลย

      3. ถึงแม้คิดเห็นไม่ตรงกัน สุดท้ายก็หาทางปรับความเข้าใจกันได้อยู่ดี

      4. ทั้งคู่ต่างพากันทำแต่ในสิ่งดีๆ ทำให้มีแต่เรื่องดีๆหรือเรื่องที่เจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นมา

      5 ต่างรู้สึกว่าเป็นส่วนเติมเต็ม ซึ่งกันและกัน รู้สึกว่าการมีอีกคนอยู่ข้างๆ เป็นสิ่งที่ดีอาจเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม หากคนนึงร้อนอีกคนจะเป็นเหมือนน้ำ

       6 แค่มองตาก็รู้ใจ ใช้คำนี้ได้เลยทีเดียว คุณและเค้าจะมีความคิดที่คล้ายกันหรือคิดเห็นไปในทางเดียวกัน คนที่จะอยู่ด้วยกันหรือคบกันได้นานนั้นมักมีศีลที่เสมอกัน กล่าวคือ

1. ศรัทธาเสมอกัน นั่นคือมีความเชื่อและหลักการคิด ที่เหมือนหรือคล้ายกัน มีมุมมองหรือทัศนคติไป ในทิศทางเดียวกัน มีความชอบ และรสนิยมที่คล้ายกันก็จะช่วยลดความขัดแย้งต่อกัน ในแต่ละเรื่องให้ลดลง

2. มีศีลเสมอกัน ความหมายง่ายๆคือคนที่รักษาศีลมักรู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่หลงผิดทำในสิ่งที่ไม่ควร ก็จะช่วยพาให้ชีวิตไปในทางที่ดีอยู่ด้วยกัน อย่างราบรื่น ยกตัวอย่างง่ายๆหากคนนึงรักษาศีลข้อสาม ไม่ประพฤติผิดในกามแต่อีกคนไม่รักษาศีลข้อนี้ ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไม่เป็นสุข

3. จาคะเสมอกัน จาคะหมายถึงการสละสิ่งของและความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น หากทั้งคู่มีจาคะที่เสมอกันแล้วมักมีความเห็นอกเห็นใจต่อกันเองและต่อผู้อื่นด้วย หากคนนึงเห็นใจแต่อีกคนไม่เห็นด้วยก็คงมีเรื่องให้ทะเลาะกันประจำแน่

4. ปัญญาเสมอกัน ครั้งหนึ่งพระราชพรหมยๅนหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ตอบกับลูกศิษย์ไว้ว่าด้ตอบไปว่า ปัญญาหมาย ความว่าความรู้ที่เกิดขึ้น จากการพินิจพิจารณา หมายถึงความเฉลียวฉลาดที่ไม่ใช่รู้ เพียงอย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้น มาพิจารณาด้วยและไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวแต่ต้องมีเฉลียวใจด้วย ถ้าคู่ครองมีปัญญาเสมอกันก็จะช่วยเกื้อกูลกันให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า เรื่องของเนื้อคู่นั้นไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่ แต่อย่างไรแล้วการนำหลักในการคิดและ ใช้ชีวิตที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้ ก็สามารถทำให้อยู่ด้วยกันได้อย่างยาวนาน เพราะชีวิตคู่ต้องรู้จักยอมรับ ให้เกียรติ เข้าใจและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อชีวิตที่เป็นสุขในวันนี้และวันข้างหน้า

 

ที่มา : Postsara

Back To Top