ถ้าครอบครัวมี 5 สิ่งนี้ จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุด


ครอบครัวที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรและควรทำอย่างไรบ้าง

ครอบครัวในความหมายของแต่ละคนอาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียกว่าตนเองเป็นครอบครัวแบบไหน แต่การจะนับถือให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้สิ่งที่สัมผัสได้มากที่สุดก็คือความรักที่มีให้กันระหว่างคนในครอบครัว

เพราะบางครอบครัวดูเหมือนว่าจะเป็นครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ถ้าหากขาดซึ่งความรักให้กันมันก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การจะเป็นครอบครัวที่ดีก็ต้องรู้จักว่าควรทำอย่ างไรบ้างนั่นเอง

การเป็นครอบครัวที่ที่ควรทำ

1.มีความรักและความห่วงใยกัน – ความรักและความห่วงใยเป็นบ่อเกิดแรกของการมีครอบครัวที่ดี นั่นหมายถึงว่าการจะเรียกตนเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ต้องมาจากความรักความห่วงใยที่มีให้กันในครอบครัวมาเป็นอันดับแรก

blank

ครอบครัวหนึ่งๆ อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า แต่แค่รู้สึกว่าเรารักและห่วงใยคนในครอบครัวที่ก็ถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้ว

2.เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันได้ – ธรรมชาติของคนเราย่อมอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรามากที่สุด ซึ่งครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัวที่เป็นอยู่

ตราบใดก็ตามเมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ว่าเขาจะเป็นอะไร ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเมื่อไหร่ก็ตามทีคนในครอบครัวมีปัญหา

ครอบครัวที่ดีจะต้องสามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่ดีได้ เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกอบอุ่นว่าอย่ างน้อยเขายังคงมีคนข้างหลังที่พร้อมจะทุกข์และสุขไปด้วยกัน

blank

3.ให้ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจระหว่างกัน – ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัวก็ตาม การให้ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญ อย่ างน้อยๆ ที่สุดก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าคนในครอบครัวไม่ใช่คนที่ย่ำแย่อะไร ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่องแล้วจะเป็นครอบครัวที่ดีได้

4.สร้างกิจก ร ร มให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวเสมอ – กิจก ร ร มเล็กๆ น้อยๆ แต่เราสามารถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นภายในครอบครัวได้ เช่น

blank

ทานข้าวนอกบ้าน, ไปเที่ยวด้วยกัน, นั่งดูละครร่วมกัน, เล่นเกมด้วยกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวได้เป็นอย่ างดี

blank

5.เป็นคนให้มากกว่ารับ – อาจไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไป เช่น การมีน้ำใจให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่างๆ ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน แค่สิงง่ายๆ เหล่านี้ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขเสมอเมื่อได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว

ที่มา : theechocente

Back To Top