กรรมที่เกิดมาเป็นผู้หญิง อ่านแล้วตรงมากๆ


ใจ..เป็นของ..พ่อแม่   กายเป็นของ..สามี  เวลา..เป็นของ..ลูก  มีเพียงริ้วรอยที่ .. เป็นของตัวเอง

สวยหน่อย .. ก็ถูก นินทา     ขี้เหร่ .. ก็ไม่มีใครสนใจพอทำตัวสนุก .. เขาก็ว่าบ้า

พูดน้อย .. ก็หาว่าสื่อสาร ด้วยลำบากอยากอยู่เป็นโสด .. ก็ถูกค่อนขอดว่าไม่มีใครเอา

หากแต่งงาน .. ก็กลัวหมดอิสรภาพได้สามีหล่อ .. ก็มีกิ๊กง่าย

blank

ไม่หล่อ .. เขาก็ว่าตาไม่ถึงไม่อยากมีลูก .. เขาก็ว่าเป็นผู้หญิงจริง หรือเปล่า

อยากมีลูก .. ก็กลัวจะเหนื่อยคนเดียวเปล่าๆอย ากออกไปทำงาน .. เขาก็ว่าไม่สนใจลูกเต้า

blank

พอไม่ไปทำงาน .. เขาก็ว่าสบายสามีเลี้ยงพอแต่งหน้า .. ก็ว่าไปให้ท่าใคร

พอไม่แต่งหน้า .. ก็ว่าหน้าซีดเหมือนไก่ต้มไม่คบเพื่อน .. แล้วเวลากลุ้มใจจะไป ปรึกษาใคร

blank

พอคบเพื่อน .. ก็หาว่าเอาแต่สนุก ทำตัวเหลวไหลชีวิตของลูกผู้หญิงทั้งชีวิต แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง

โบราณกล่าวว่า เกิดเป็นผู้หญิงแท้จริง แสนลำบ าก

บทความนี้ มอบแด่คุณผู้หญิงทั้งหลายที่กำลังพย าย ามดูแลครอบครัว เป็นภรรย าที่ดี เป็นแม่ที่ดีของลูก

blank

ผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับแรงเสี ยดทาน และแรงกดดันทั้งหลาย

คุณผู้ชายทั้งหลาย ถนอมคนที่อยู่เคียง ข้างกายคุณให้มาก เพราะเธอก็ต้องการกำลังใจ

อ่านจบแล้ว คงเข้าใจผู้หญิง กันมากขึ้นนะคะ

ที่มา : JellyWalker

Back To Top