ข้อคิดดีๆ แต่กินใจมาก อ่านกี่รอบก็ชอบเสมอ

 

 

1. เมื่อวาน ไม่สามารถ กลับไป แก้ไข อะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ ให้เราได้ ทำสิ่งดีๆ ต่อไป

2. คนเดียว เท่านั้น ที่จะช่วยให้คุณ ผ่านทุกปัญหาได้ คือ ตัวคุณ

3. เรื่องวุ่นวายบนโลก มีอยู่ 2 อย่างเท่านั้น คือ ไปหลงรัก และ ไปหลงเกลียด

4. ความสบายใจ ไม่ได้เกิดจาก ทำทุกสิ่งให้ ได้ดังใจ แต่ เกิดจาก ใจ ที่ยอมรับว่า ไม่มีอะไร ที่จะ ได้ดังใจเราไปทั้งหมด

5. ต่างคน-ต่างความคิด ต่างจิต-ต่างใจ อย่ า ดูถูกความคิดใคร ถ้า ความคิดต่าง

6. อ่านหนังสือออก สำคัญ อ่านเหตุการณ์ออก สำคัญกว่า อ่านคนอื่นออก สำคัญยิ่ง อ่านตนเองออก สำคัญที่สุด

7. ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง

8. ละได้ ใจก็ สะอาด วางได้ ใจก็ โล่ง ปลงได้ ใจก็ เย็น อภัยได้ ใจก็ สงบ

9. เงาจันทร์ เกิดจาก ความนิ่งของน้ำ ฉันใด ปัญญา เกิดจาก ความนิ่งของใจ ฉันนั้น

10. ไม่ใช่ ความทุกข์ ที่ทำให้เราคิดมาก แต่ เป็นเพราะเราคิดมาก ทำให้เกิด ความทุกข์

11. รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภัย รู้จักแบ่ง รู้จักได้ รู้จักแข็ง รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบาย และมี ความสุข

12. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่า สงบที่ใจตน รู้จักคนร้อยคน ไม่ดีเท่ารู้จักตน เพียงคนเดียว

13. เมื่อมี จงรู้จักให้ เมื่อได้ จงรู้จักพอ เมื่อขอ จงรู้คุณค่า คนเราเกิดมา ถึงเวลา ก็ ต้องจากไป

14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือ เวลา สิ่งที่หนีไม่ได้ คือ ความตาย สิ่งที่ชื้อไม่ได้ คือ สุขภาพ & ชีวิต สิ่งที่มองไม่เห็น คือ ใจคน สิ่งที่ต้องอดทน คือ ใจตัวเอง

15. ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเรา ไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุกข์ใดๆ ก็ ไม่ทำให้เราหนัก ถ้าเรา ไม่เอาใจเข้าไปแบก

16. กำลังใจ อาจหาได้ จากคนรอบข้าง แต่ ความเข้มแข็ง เราต้องสร้างมันขึ้นเอง

17. บางครั้ง กำลังใจ นอกจาก จะมีไว้ให้ใครๆ ก็ต้อง เก็บไว้ ให้ ตัวเองด้วย

18. เมื่อตัดสินใจ ที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่ า หวั่นไหวกับ ปัญหา ที่จะต้องพบเจอ

19. คนมี ปัญญา มักมองเห็น โอกาส ในทุกๆ ปัญหา คนขาดปัญญา มักมองเห็นปัญหาในทุกๆ โอกาส

20. ทุกครั้งที่เรา ไม่เข้าใจกัน ไม่ผิดที่จะโกรธ แต่ ผิดที่เรา ไม่ขอโทษกัน

21. จงเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข แค่นี้ ก็เป็น คนโดยสมบูรณ์แล้ว

ที่มา : thatlikegood

Back To Top