ข้อคิดพ่อรวย สอนลูก อ่านจบความคิดเปลี่ยน


1. คนจนมักคิดว่า “ฉันทำไม่ได้” คนรวยมักคิดว่า “ฉันต้องทำอย่ างไร”

2. คนจนเจอของที่อย ากได้บอก “เราไม่มีเงินซื้อ” คนรวยเจอของที่อย ากได้ ตั้งคำถาม “เราจะซื้อมันได้อย่ างไร”

3. คนจนส่วนใหญ่บอก คนรวยเห็นแก่ตัว ความจริงคนรวยส่วนใหญ่มีน้ำใจ ในขณะที่คนจนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัว

4. คนจนเห็นแก่ตัว เรียกร้องเงินเดือน ตำแหน่งสูงจากบริษัท

โดยลืมคิดไปว่าพวกเขาทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่นหรือยัง ทุ่มเทเพื่อบริษัทมากพอหรือยัง

5. ธุรกิจใด แก้ปัญหาผู้คนได้มากเท่าไหร่ ธุรกิจนั้นก็ยิ่งร่ำรวย

6. ถังแตกมันเป็นเรื่อง “ชั่วคราว” ความจนมันเป็นเรื่อง “ถาวร”

7. ชีวิตมี 2 ทางเลือก 1. เดินตามฝันสู่เจ้าของธุรกิจ 2. ดับฝันกลับไปทำงานประจำซะ

8. นิสัยการใช้เงิน จะสะท้อนให้เห็นตัวตนแท้จริง ว่าเราเป็น คนรวย คนชั้นกลาง หรือ คนจน

9. พ่อจนสอนว่า ตั้งใจเรียนจะได้ทำงานบริษัทที่มั่นคง พ่อรวยสอนว่า ตั้งใจเรียนจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคง

10. พ่อจนสอนว่า การรักเงินเป็นบ่อเกิดความชั่วร้ า ย พ่อรวยสอนว่า การขาดเงิน เป็นบ่อเกิดความชั่วร้ า ย

11. พ่อจนสอนว่า คนรวยควรเสียภาษีมากๆ เพื่อช่วยคนจน พ่อรวยสอนว่า ภาษีทำโทษคนขยัน ให้รางวัลคนขี้เกียจ

12. พ่อจนบอก พ่อไม่รวยเพราะพ่อมีลูก พ่อรวยบอก พ่อต้องรวย เพราะพ่อมีลูก

13. พ่อจน ห้ามพูดเรื่องเงินตอนกินข้าว พ่อรวย ชอบคุยเรื่องเงินตอนกินข้าว

14. พ่อจนบอก เรื่องเงินทองต้องปลอดภัยไว้ก่อน พ่อรวยบอก ต้องรู้จักวิธีจัดการกับความเสี่ยง

15. พ่อจนบอก บ้านเป็นการลงทุนและเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุด

พ่อรวยบอก บ้านไม่ใช่การลงทุนและเป็นหนี้สินที่ใหญ่ที่สุด

16. พ่อจน ชำระหนี้เป็นอันดับแรก พ่อรวย ชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้าย

17. พ่อจน ประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อสะสมเงิน พ่อรวย ใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุน

18. พ่อจน สอนวิธีเขียนประวัติส่วนตัวอย่ างไรให้ได้งาน

พ่อรวย สอนวิธีเขียนแผนธุรกิจอย่ างไร จึงสร้างงาน

19. พ่อจนบอก ชาตินี้ไม่มีวันรวยแน่นอน พ่อรวยบอก คนรวยเขาไม่คิดแบบนั้นหรอก

20. พ่อจนบอก เงินไม่สำคัญ พ่อรวยบอก เงินคืออำนาจ

21. พ่อจนบอก เรียนเพื่อให้ได้เงินเดือนสูงๆ พ่อรวยบอก เรียนเพื่อรู้วิธีใช้เงินทำงานแทนเรา

22. พ่อจนบอก พ่อไม่ทำงานเพื่อเงิน พ่อรวยบอก เงินต้องทำงานให้พ่อ

23. ถ้าเธออย ากทำงานเพื่อเงิน ไปเรียนเอาที่โรงเรียน แต่ถ้าอย ากให้เงินทำงานให้เรา เธอต้องเรียนจากชีวิตจริง

24. การเรียนรู้วิธีใช้เงินทำงานให้เรา ต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิต

25. คนรวยให้ความสำคัญกับทรัพย์สิน คนทั่วไปสนใจแต่รายได้

26. อย่ าให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการกระทำ จงใช้สมองกำหนดการกระทำ

27. การได้งานทำ คือการแก้ปัญหาระยะสั้น ทุกคนรอแค่วันเงินเดือนออก

ปล่อยให้เงินมีอำนาจเหนือชีวิต พวกเขาไม่เคยหยุดคิดเลยว่า มีวิธีอื่นอีกไหม ที่ได้เงินมากกว่านี้

28. กระแสเงินสด คือ เรื่องราวที่บอกเล่าถึงวิธีจัดการกับเงินของคนแต่ละคน

29. การมีเงินมากๆ ไม่สำคัญเท่า การรู้จักวิธีรักษาเงินให้อยู่กับเราตลอดไป

30. พ่อจน เน้นให้อ่ า นมากที่สุด พ่อรวย บอกให้เรียนเรื่องเงินมากที่สุด

31. คนรวยเพิ่มทรัพย์สิน คนชั้นกลางเพิ่มหนี้สิน โดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สิน

32. ทรัพย์สิน คือ อะไรก็ตามที่ทำให้เงินเข้ากระเป๋า

หนี้สิน คือ อะไรก็ตามที่ทำให้เงินออกจากกระเป๋า

33. โรงเรียนมีไว้ผลิตลูกจ้างชั้นดี ไม่ได้มีไว้ผลิตนายจ้างชั้นเยี่ยม

34. เครื่องวัดฐานะทางการเงิน คือ ถ้าหยุดทำงาน มีเงินใช้ประทังชีวิตอีกนานเท่าใด

35. อุปสรรคทางการเงิน ส่วนใหญ่มาจาก เรายอมทำงานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิต

36. ถ้าคุณทำงานเพื่อเงิน อำนาจคุณจะอยู่ในมือของนายจ้าง

แต่ถ้าคุณใช้เงินทำงาน อำนาจจะอยู่ในมือคุณ

37. คนชั้นกลางไม่กล้าเสี่ยง ทำให้ยึดติดงานกับเงินเดือนเหนียวแน่น เพราะเขารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุด

38. คนรวยซื้อความสบายทีหลัง คนชั้นกลางมักซื้อความสบายก่อน

39. หลายคนไม่เคยคิดถึงความแตกต่างระหว่าง คุณทำอาชีพอะไร กับ คุณทำธุรกิจอะไร

40. สร้างธุรกิจด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างรายได้

อย่ าให้เงินไหลออก ให้เงินนั้นทำงานหนักให้คุณ

ที่มา : stock2morrow

Back To Top