ข้อคิดที่อยากให้ดู จงอย่าอิจฉาคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา


ชีวิคคนเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจงรับมือและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า

อย่ าได้คิดอิจฉาใครๆ แต่จงทำชีวิตของเราให้เป็นที่น่าอิจฉาของคนอื่น

1. ทุกอย่ างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวถ้ามัน ‘ดี’ ให้มีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นาน

ถ้ามัน ‘ไม่ดี’ อย่ ากังวลเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

2. ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้นนั่นก็คือ ให้แบ่งปันความสุขนั้น(แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก)

3. คนที่ “น่าอิจฉาที่สุด” คือ “คนที่ไม่อิจฉาใครเลย”ดูเหมือนมันเป็น “ความสุข” ง่ายๆ แต่ “คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทำกัน”

4. “ทุกวินาทีที่หายใจอยู่ คือ โอกาสของชีวิต”อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่

และอย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง

5. ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นคำสอน 5 ข้อ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข

6. จงอย่ าอิจฉาคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา

7. ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนหายไปจากชีวิตเราแต่ “เวลา” ก็ยังคง “เดินต่อ”และเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่า

ระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้นเราควรจะดูแลและรักษาอย่ างไรเพื่อว่าวันหนึ่ง “เราจะไม่เสียใจ” กับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว

8. ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป

9. บางครั้ง…เราไม่ต้องคิดว่า “สิ่งที่เราทำ เราจะได้อะไร”แต่เมื่อทำแล้ว มันสุขใจ มันก็คือ “กำไร” ของชีวิต

10. จุดที่ตกต่ำที่สุด เป็นได้ทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นใหม่อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร

ที่มา : postsod

Back To Top