ก่อนสิ้นปี ลองทบทวนตัวเอง แล้วทำให้ดีกว่าเดิม (เขียนไว้ดีมาก)


1 ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตกำลัง สั้นลง

2 การ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำ ในเรื่องสำคัญแต่มันคือการ หยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

3 อารมณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำร้า ยเราก่อนที่จะทำร้า ยคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์ บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

4 วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

5 ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

6 ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอจงหาวิธี รักตัวเอง ให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

7 การฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอาจไม่ทำให้เรา พ้นทุกข์ตลอดกาล แต่มันทำให้เรา เป็นทุกข์นานน้อยลง

8 การ แก้ก ร รม ที่ดีที่สุดคือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

9 ความดีเล็ก ๆ ที่ทำไปนาน ๆสุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิหารย์ ให้ชีวิต

10″ ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

11 จำไว้ว่า ความทุ กข์ และ ความ เ จ็ บปวด ทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ คำส า ป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

12 ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ ตัวเอง

13 ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

14 ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

15 ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสา หัสสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

16 เ ก ลี ย ดเขา เราทุ กข์ เมตตาเขา เราสุขเอง

17 คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

18 ความต า ย เป็นเรื่องธรรมดาแต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่ างมีคุณค่าเป็นเรื่อง อัศจรรย์

19 โปรดสังเกตุดูให้ดี ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวันไม่ใช่ พฤติก ร รมของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

20 อย่ าถือโ ท ษ โกรธคน ไม่คู่ควรอย่ าตีตรวน ตนไว้ กับอดีต ชะตาเราอย่ าให้ใคร มาเขียนขีด อย่ าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ

21 หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เงินวันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ หน้าตา ดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น คนดีตราบใดที่คุณมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่า ได้ตลอดไป

ที่มา : postsread

Back To Top