การเป็นคนธรรมดา ที่มีความสุขมันคือที่สุดของชีวิตแล้ว


แนวคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมายคุณคิดว่าที่สุดของคนที่จะทำให้ตนเองมี “ความสุข” คืออะไร

วันนี้เราจะพาไปอ่าน บทความที่ให้ข้อคิดดีดี ที่จะทำให้คุณมี ความสุขมากขึ้นว่าแล้วก็อย่าเสียเวลาเราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย

การเป็นคนธรรมดา

1 ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ให้เร็วที่สุดคนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมา

2 ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยลคนที่สบายใจที่สุดคือคนที่อ่านแล้วไม่แสดงความเห็นแย้งใดๆ เลย

3 ท่ามกลางคำคม-ข้อคิดที่สรรหามาแช ร์กันจนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยลคนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้ก็คือ

คนที่เก็บคำคม-ข้อคิด บางอันที่เคยผ่านมา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้กับตัวเอง

ไม่ใช่คนที่แสวงหาคำคมข้อคิดใหม่ๆที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

4 ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ 2G, 3G, 4G คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ

คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และไม่ขาดการติดต่อกับครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็น

5 ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงข้อดีข้อเสียในตัวเรา คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าได้ในสิ่งที่ถูกต้อง

แห่งตัวตนอยู่ได้คือ คนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจารณ์ที่ไม่จริง ไม่ใช่คนที่พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

6 ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดี

คนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดีส่วนหนึ่งคือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันโลกมากกว่า

การเป็นคนธรรมดา

7 ทุกข์ที่สาหัสในหมวดของความยากจนก็คือทุกข์เพราะไม่เท่าหลายคนผ่านทุกข์เพราะ

ไม่มีมาได้ด้วยความขยันของเขาแถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออม แต่ต้องมาติดกับดัก

เพราะเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นว่า มีมากกว่า หยุดเปรียบเทียบชีวิตจะหลุดบ่วงทุกข์อย่างมหัศจรรย์เลยล่ะ

8 เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดย่อมติดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต

คนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขหลายคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ไม่มีตำแหน่งหรือหัวโขน

หรือบางคนที่มีความสุขมากกว่าใครๆแม้ถอดเสื้ออยู่ก็มีมากมาย

9 คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นนั้นคือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง

ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่าน เพราะเมื่อรู้ทันความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์โลภโกรธหลงได้ทันทีเลยล่ะ

การเป็นคนธรรมดา

ขอขอบคุณข้อมูล longarndoodi

Back To Top